Οι Φορτωτικές Μου

Μπορείτε να συνδεθείτε ως εντολέας με , όνομα χρήστη "demo" και συνθηματικό "demo"
Μπορείτε να συνδεθείτε ως υπεύθυνος παράδοσης (οδηγός) , όνομα χρήστη "driver" και συνθηματικό "driver"

Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Ηermes Web Site->Κείμενα Σελίδων ( M.K.:7 )
Στοιχεία Mέλους
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Στοιχεία Eπιχείρισης
Στοιχεία Σύνδεσης
*
*
*